Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü